Lameire in 'Bouwen aan Vlaanderen'

Het nieuwe bezoekerscentrum van Het Zwin was geen standaardproject voor Lameire.
Dit blijkt ook uit het artikel dat Bouwen aan Vlaanderen schreef naar aanleiding van de opening van het  bezoekerscentrum.

Meer weten over het volledige project, en de rol van Lameire in dit project?

Ga naar http://bouwenaanvlaanderen.be/bezoekerscentrum-het-zwin-in-een-nieuw-kleedje/