WAALSE KROOK - Gent

Voor de realisatie van het ondergrondse niveau van het project ‘De Krook’ werd als beschoeiingswand een combinatie van secanspalen en soilmix (CSM) gemaakt. In de bouwput zelf zijn ongeveer 800 verbuisde boorpalen gerealiseerd. Verder zijn ook nog 50 micropalen uitgevoerd als fundering voor de bruggen over het water en verbuisde boorpalen als fundering voor de nieuwe kaaimuur.

Bekijk onze machines in werking op de timelapse video vanaf 00:30min.

Project

 

DE KROOK

Bouwheer

 

cvba De Krook

Locatie

 

Grote Huidevettershoek 5, 9000 Gent, België

Hoofdaannemer

 

AB

Technieken

 
  • Ongeveer 800 verbuisde boorpalen Ø63cm x 8m
  • 260m soilmixwand CSM
  • 25m secanspalenwand
  • 50 micropalen