Damwand

Een damwand is een aaneengesloten wand van houten, betonnen of stalen elementen die dient als grond-en/of waterkering.

De wand wordt gevormd door het intrillen van in elkaar grijpende voorlopige of definitieve damplanken. Het intrillen gebeurt met behulp van een hoog frequent trilblok. Hiermee wordt het element in de bodem gedreven.  De damplanken worden in het slot of de groef van de voorgaande damplank geplaatst en vormen op deze manier een damwand.

De damplanken kunnen eventueel nadien teruggetrokken en hergebruikt worden.

In een trillingsgevoelige omgeving kunnen trillingsmetingen uitgevoerd worden om het trilblok indien nodig aan te passen.

Door middel van voorboren kunnen ondergrondse hindernissen geminimaliseerd worden.

Voordelen

  • Zeer snelle uitvoering
  • Grondkerend én waterremmend
  • Kan ook als verloren bekisting dienen
  • Kan eventueel een dragende functie hebben
  • Relatief stijve constructie

Afmetingen

Damwanden kunnen tot max. 11m diep uitgevoerd worden.