Avegaarpaal (CFA)

(CFA = Continuous Flight Auger)

De palen voor dit type fundering worden gevormd door een continue holle spiraalboor van de benodigde paallengte.  De centrale (holle) as van de boor is onderaan afgesloten om indringing van water of grond te voorkomen.

Deze spiraalboor wordt met behulp van een hydraulische aandrijving de grond ingedraaid.

Eenmaal op de gewenste diepte (die vooraf bepaald werd door het studiebureau) wordt er beton gepompt door de holle as van de spiraalboor.

De spiraalboor wordt zonder draaibeweging omhooggetrokken terwijl het beton onder druk in de paal gepompt wordt.

De palen worden na betonnering over de nodige lengte van een wapeningskorf of staalprofiel voorzien.

Voordelen

  • Snel en kostenefficiënt
  • Weinig gevaar voor decompressie van de grond
  • Trillings- en schokvrij

Afmetingen

Ø 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80 cm tot een diepte van 13,5 meter