Putfundering met avegaarboor

Putfunderingen kunnen ook uitgevoerd worden met een avegaarboor. De putten worden dan gevormd door een continue holle spiraalboor van de benodigde putlengte.  De centrale (holle) as van de boor is onderaan afgesloten met een klep om indringing van water of grond te voorkomen.

Deze spiraalboor wordt met behulp van een hydraulische aandrijving de grond ingedraaid.

Eenmaal op de gewenste diepte (die vooraf bepaald werd door het studiebureau) wordt er beton gepompt via de holle as van de spiraalboor.
De boor wordt zonder draaibeweging langzaam omhooggetrokken terwijl beton onder druk in de put gepompt wordt.

Na het betonneren kunnen er over de volledige lengte indien nodig een korfwapening of wachtstaven voorzien worden.

Voordelen

  •   Snel en kostenefficiënt
  •   Ideaal in harde grondlagen
  •   Volledig trillings- en schokvrij
  •   Weinig gevaar voor decompressie van de grond
  •   Afkappen meestal overbodig

Afmetingen

Ø 60, 70, 80, 90,100 cm tot een diepte van 10 meter