Gasontspanningsputten

Gasontspanningsputten worden op eenzelfde manier als ‘putfunderingen met een ronde grijperbak’ uitgevoerd.

De putten worden op grote diepte op stortplaatsen gegraven zodat het mogelijk is om de ontstane gasproductie te kanaliseren en te gebruiken als energiebron.

Van zodra de put gegraven is, wordt het verticaal transportelement geplaatst en omringd met het nodige aanvulmateriaal.

Afmetingen

Er kan maximaal tot 24 meter uitgegraven worden.